Planter

 

Planter af bedste proveniens til juletræsdyrkning, skovrejsning og etablering af læhegn.