Juletrær

 

Vi produserer og selger nesten alle typer juletrær både formet og nibbede og naturgroede i alle størrelser, se prisliste.
Produksjonen er i hovedsak rettet til gran av svært høy kvalitet.
Alle trær leveres rengjorte i bunnen , nettede og på paller. Trær over mere enn 3 meter lastes løse.

 

Se prisliste

Typer av juletrær

 

Vanlig Gran
Vanlig gran er en av de mest populære typer juletrær. Treets karakteristika er tette grener som er fordelt jevnt oppover treet.. Treet har korte, stive nåler. Det bør først inn et par dager før julaften. I interesse av å bevare nålene lengst mulig er vi spesielt nøye med tidspunktet for hogst, utslepning, netting / palletering og transport.

 

Nordmanns gran
Nordmanns gran er den vanligste juletreet i Skandinavia. Treets kjennetegn er at grenene er tettest nederst og mer sparsom på toppen og stikker rett ut fra stammen. Treets nåler er lange og myke. En Nordmanns gran holder sine nåler lenger enn andre arter, også i stuen.

 

Contorta furuen
Contorta furuen blir mer og mer populært som et juletre i Europa. Nålene sitter sammen i par og er lett vridd. De er 3-5 cm lange og mørke grønne. Treet er svært hardført.

 

Tips
Når du kjøpte juletre, er det en god idé å bruke en juletrefot som kan fylles med vann. Skjær et lite stykke av bunnen av treet før du setter den opp, så holder treet lengre nålene. Etterfyll med vann, fordi veden suger mye.

 

Indhent tilbud