Plantering

 

Inrättande av skogar, häckar och julgranar odlas med en- eller tre-rad planteringsmaskiner.