Produktion och försäljning av julgranar

DanNature grundades av Kristian Knudsen år 1978. Verksamheten har redan från början varit engagerat i produktion och försäljning av julgranar och pynte grönt. Produktion av julgranar är idag ca. 100 000 träd per år på ett område på mer än 100 hektar. Nästan all produktion exporteras, och de viktigaste exportmarknaderna är Norge, Sverige, England, Polen och Baltikum.